Publicaties Herdenkingskrant Groeiend Monument streeft naar een herdenkingsruimte

Groeiend Monument streeft naar een herdenkingsruimte

Het bestuur van het Groeiend Monument heeft het idee ontwikkeld om een herdenkingsruimte in te richten. Hiermee beoogt het bestuur een permanente tentoonstelling in te richten, waar alle materialen, die verband houden met de Bijlmerramp worden verzameld en tentoongesteld. Ook zal nieuwe documentatie en beeldende kunst een plek krijgen. De ruimte zal een plek zijn van ontmoeting en bezinning, en bezoekers uit binnen- en buitenland verwelkomen.

Met de herdenkingsruimte beogen wij een plek in de Bijlmer te creëren waar niet alleen het leed wordt herdacht, maar waarbij ook gestreefd wordt om de verbondenheid en saamhorigheid die zo belangrijk waren voor het verwerken van de Bijlmerramp, steeds opnieuw vorm te geven.

Met de woningbouwvereniging Patrimonium is overeenstemming bereikt om bij de vernieuwingsplannen die zij in het gebied rond het groeiend Monument' ontwikkelen rekening te houden met de wensen van het bestuur van de Stichting Beheer Het Groeiend Monument. Het stadsdeelbestuur .van Amsterdam Zuidoost heeft eveneens hun medewerking aan dit project toegezegd.

In het herdenkingsgebouw willen we graag een stilteplek creëren. Ook zal er een ruimte voor een permanente expositie over de vliegramp gerealiseerd worden en daarnaast een ruimte voor activiteiten van diverse etnische groepen.

Heeft u ideeën of suggesties dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het bestuur van Het Groeiend Monument. Wij hebben uw hulp nodig om de herdenkingsruimte tot een levendige en waardige plek in Amsterdam Zuidoost te maken.

 Deze herdenkingskrant is een uitgave van de Stichting Beheer

Het Groeiend Monument
Postbus 12054
1100 AB Amsterdam Zuidoost