Publicaties Herdenkingskrant Het Groeiend Monument: ‘Een bijzondere plek voor iedereen in Zuidoost’

Het Groeiend Monument: ‘Een bijzondere plek voor iedereen in Zuidoost’

Het bestuur van de Stichting Beheer Het Groeiend Monument heeft enkele maanden geleden een inventarisatie gemaakt van wensen en ideeën om speciale aandacht te besteden aan de Bijlmervliegramp. Een gebeurtenis die wij in heel Nederland, en vooral in Amsterdam Zuidoost niet zullen vergeten. Daarom is de rode draad van alle activiteiten: 'niet vergeten en doorgaan'.

Scholenproject

Leerlingen van vier scholen werkten onder leiding van kunstenaars en het Matchpoint Cultuureducatie Zuidoost aan werkstukken. De bedoeling is dat de herdenking van de ramp en de betekenis van het Groeiend Monument voor de kinderen duidelijk wordt. Belangrijk is, dat ze op een respectvolle wijze leren omgaan met het monument.

Verbondenheid

Een ander aspect dat wij tijdens de herdenkingsweek centraal willen stellen is respect en saamhorigheid voor elkaar. Direct na de vliegramp was er sprake van een bijzondere saamhorigheid en verbondenheid in de Bijlmer, vanwege het leed dat we met elkaar moesten dragen. Er was aandacht voor elkaar en mensen voelden zich intens met elkaar verbonden.

Plotseling kreeg de Bijlmer belangstelling uit heel Nederland, Europa en de rest van de wereld. Er was aandacht voor het menselijke verhaal achter de ramp. Dat leidde ertoe dat het mooie en bijzondere van de Bijlmergemeenschap door de media werden ontdekt. Daardoor werd de berichtgeving over de Bijlmer genuanceerder en positiever.

We kunnen proberen het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid vast te houden in de Bijlmer. Door zoveel mogelijk mensen en groepen te betrekken bij de activiteiten hoopt de stichting Beheer Het Groeiend Monument een steentje bij te dragen om deze gedachte weer gestalte te geven.

Verbinding van toen en straks

Met de herdenkingskrant willen wij nabestaanden, hulpverleners, getroffenen en bestuurders aan het woord laten. Wij weten dat de gevolgen van de ramp nog steeds van invloed zijn op de wijk en haar bewoners. In de krant komen verschillende mensen, die elk op hun eigen manier de ramp heel intens hebben meegemaakt, aan het woord.

Hulpverleners, nabestaanden en andere betrokkenen geven een terugblik op tien jaar Bijlmerramp.

Daarnaast presenteren wij in deze herdenkingskrant werk van de kinderen en kunstenaars uit de wijk. Zo willen wij een verbinding maken tussen toen, die vreselijke ramp, nu, tien jaar later, en de toekomst, waarin wij verder samen wonen, samen leven: Ons motto: niet naast elkaar, maar met elkaar.

Helen Burleson–Esajas,

Voorzitter Stichting Beheer Het Groeiend Monument